Vem är Lerapan?
Jag heter Anna Pettersson och är keramiker med verkstad och butik i Kuskbostaden vid Sala Silvergruva.
Konsthantverk som känns...
Jag arbetar med både bruksgods och skulptur. Organiska, lekfulla former med ytstrukturer som känns är det som kännetecknar min keramik. Den taktila känslan betyder minst lika mycket som den visuella för mig. Jag vill att min keramik ska locka till beröring. 
Kursledare
I verkstaden anordnar jag även keramikkurser för både barn och vuxna. För mig känns det viktigt att hålla kunskapen om det keramiska hantverket vid liv. Många barn som kommer till kurserna blir överraskade över att man faktiskt på egen hand, av vanlig lera, kan tillverka en kopp att dricka ur! Att få vara delaktig i andras lärande är en fantastisk upplevelse där man som kursledare också kommer till nya insikter. 
Back to Top