Ny återförsäljare för Lerapans keramik!
Nu finns Lerapans Pinnblomster till försäljning hos 
Karlsgatan Butik, Karlsgatan 2. 
Västmanlands länsmuseum & 
Västerås Konstmuseums museibutik.
Välkommen in!
Tillbaka upp!